Financiering initiatieven op het gebied van zorg, leefbaarheid en energie

Financieringen en kredieten
Maatschappelijk fonds, verstrekt leningen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie. Het Fonds staat open voor bedrijven, overheden, instellingen en organisaties zoals stichtingen en coöperaties. In totaal is € 25 miljoen beschikbaar voor ondersteuning van projecten.

Toepassing

Maatschappelijk fonds. Het fonds verstrekt leningen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie. In het verleden stond het fonds bekend onder de naam Revolverend Fonds Groningen.

Leefbaarheid
Investeringen in maatschappelijke accommodaties met bijbehorende inboedel zoals dorpshuizen en sportverenigingen.

Zorg
Investeringen in zorg- en welzijnsgerelateerd vastgoed met bijbehorende inboedel.  

Energie
Investeringen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking. 

Lokale energie-initiatieven in het aardbevingsgebied
Investeringen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Doelgroep

Het Fonds staat open voor bedrijven, overheden, instellingen en organisaties zoals stichtingen en coöperaties. Particulieren kunnen geen lening afsluiten bij het fonds.

Werkgebied

Provincie Groningen

Voorwaarden

  • De aanvraag dient betrekking te hebben op een activiteit
  • De kosteneffectiviteit van de activiteit wijkt niet meer dan 50% af van andere gangbare en vergelijkbare situaties
  • De activiteit zal worden uitgevoerd door of in opdracht van de aanvrager en blijft na realisatie eigendom van aanvrager
  • De kredietwaardigheid van de aanvrager kan getoetst worden en dient in dat geval naar oordeel van SRFG voldoende te zijn

Budget

  • Investeringen in maatschappelijke accommodaties met bijbehorende inboedel zoals dorpshuizen en sportverenigingen: € 10 miljoen
  • Investeringen in zorg- en welzijnsgerelateerd vastgoed met bijbehorende inboedel: € 5 miljoen
  • Investeringen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking: € 8 miljoen
  • investeringen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking: € 2 miljoen

Aanvragen

Zie contactgegevens.