Financiering van kansrijke en innovatieve initiatieven die de economie in Brabant aanjagen

Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital
Investering in kansrijke en innovatieve initiatieven die de economie in Brabant aanjagen.

Focus

Investering in (middel)grote ondernemingen met activiteiten in één van de negen topsectoren:

 • High Tech Systemen & Materialen (inclusief automotive)
 • Life-sciences & Medische Technologie
 • Logistiek
 • Biobased Economy
 • Food & Nutrition
 • World Class Maintenance

Voorwaarden

Een aanvraag wordt getoetst aan criteria die betrekking hebben op de markt, de ondernemer, het continuïteits- en het rendementsperspectief. 

Investeringsbedragen

Een participatie kan een omvang hebben van maximaal 2,5 miljoen euro. Bij grotere participaties kan de BOM samenwerken met andere participatiemaatschappijen. 

Aanvragen

De aanvraag van een participatie begint bij het inleveren van een gedegen businessplan.

Daarna worden in ieder geval de volgende stappen doorlopen:

 • Beoordeling businessplan
 • Interview management
 • Ondernemingsbezoek
 • Waardering en structurering
 • Onderhandeling
 • Interne beslis procedure 
 • Intentieverklaring (LOI) 
 • Boekenonderzoek (due diligence) 
 • Formalisering contracten

Relevante links