Financiering van projecten gericht op het bevorderen van duurzame economische groei en het verminderen van armoede in Afrika

Financieringen en kredieten
Financiering van projecten gericht op het bevorderen van duurzame economische groei en het verminderen van armoede in Afrika.

Toepassing

Regionale ontwikkelingsbank, met als missie het bevorderen van duurzame economische groei en het verminderen van armoede in Afrika. De bank doet dit vooral via aandelen kapitaal, leningen en technische assistentie.

De bank richt zich vooral op nationale en internationale projecten en programma's die regionale economische samenwerking en integratie bevorderen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
In 2015 zijn alle multilaterale ontwikkelingsinstellingen het eens geworden over eenzelfde reeks doelstellingen, de zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze zijn:

 • Doelstelling 1. Overal een einde maken aan armoede in al haar vormen
 • Doelstelling 2. Honger uitbannen, voedselzekerheid en betere voeding bewerkstelligen en duurzame landbouw bevorderen
 • Doelstelling 3. Een gezond leven verzekeren en welzijn bevorderen voor iedereen, op alle leeftijden
 • Doelstelling 4. 4. Zorgen voor inclusief en billijk kwaliteitsonderwijs en bevorderen van mogelijkheden tot levenslang leren voor iedereen
 • Doelstelling 5. 5. Gendergelijkheid bereiken en de positie van alle vrouwen en meisjes versterken
 • Doelstelling 6. 6. De beschikbaarheid en het duurzame beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen garanderen
 • Doelstelling 7. Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 • Doelstelling 8. Duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen
 • Doelstelling 9. Veerkrachtige infrastructuur opbouwen, inclusieve en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie aanmoedigen
 • Doelstelling 10. Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen
 • Doelstelling 11. Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken
 • Doelstelling 12. Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen
 • Doelstelling 13. Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan
 • Doelstelling 14. Instandhouding en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene rijkdommen ten behoeve van duurzame ontwikkeling
 • Doelstelling 15. Bescherming, herstel en bevordering van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, duurzaam bosbeheer, bestrijding van woestijnvorming, stopzetting en ombuiging van bodemaantasting en stopzetting van het verlies aan biodiversiteit
 • Doelstelling 16. Vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen, toegang tot de rechter voor iedereen verschaffen en doeltreffende, verantwoordingsplichtige en inclusieve instellingen op alle niveaus opbouwen
 • Doelstelling 17. De middelen voor de uitvoering versterken en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen

Meer informatie

Zie contactgegevens.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand