Fiscaal voordeel voor bedrijven, verenigingen of stichtingen

Subsidies, Fiscale regelingen
Fiscaal voordeel voor bedrijven, verenigingen of stichtingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. De fiscale regeling levert je gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.

Voorwaarden

  • Je bent geen particulier
  • Je bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden
  • Je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
  • Je doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd)
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan wettelijk worden gesteld, samengevat in de Energielijst
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Je meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen 3 maanden na opdracht tot levering)
  • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 121 miljoen (2018).

Aanvragen subsidie

Online, via de website van de verstrekker (zie links).