Fiscale faciliteiten landgoed

Fiscale regelingen
Bent je eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed? Dan kun je het landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Je krijgt dan fiscale faciliteiten, zodat je een landgoed makkelijker in stand kunt houden. Aanvragen kun je via de website van de verstrekker indienen.

Toepassing

Een landgoed valt onder de NSW als het:

 • minstens 5 hectare groot is;
 • een (deel van een) historische buitenplaats is en de buitenplaats minimaal 1 hectare groot is. Een onroerende zaak van minder dan 5 hectare kan soms ook een NSW-landgoed zijn. Dit landgoed wordt dan een aanleun- of samenwerklandgoed genoemd;
 • een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare is (eventueel samen met een ander landgoed). Een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen;
 • voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen bestaat. Een uitzondering hierop vormt een historische buitenplaats van minder dan 5 hectare groot, of een zogenaamd aanleunlandgoed van maximaal 1 hectare groot. Dit geldt niet voor een zogenaamd aanleun- of samenwerklandgoed tussen de 1 en 5 hectare groot. Deze bestaat voor minstens 50% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen.

Doelgroep

Voor eigenaren, vruchtgebruikers of erfpachter van een landgoed en u wilt gebruikmaken van fiscale voordelen om uw landgoed makkelijker in stand te houden. Laat dan uw landgoed rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW).

Voorwaarden

U kunt uw landgoed laten aanmerken als NSW-landgoed als u voldoet aan voorwaarden. Er zijn onder andere voorwaarden voor:

 • De grootte van het gebied;
 • De houtopstanden die er staan of de aanwezigheid van natuurterreinen;
 • De oppervlakte en de omzoming van landbouwterreinen;
 • De opstallen en het gebruik van het landgoed.

Voorwaarden bij publieke openstelling

Wilt u het landgoed laten aanmerken als een NSW-landgoed dat is opengesteld voor het publiek? Dan moet het landgoed aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Wandelaars kunnen de wegen en paden vrij bewandelen.
 • De wegen en paden mogen bestaan uit gemarkeerde groenstroken en randen van percelen waar u goed op kunt lopen. U mag hiervoor draadoverstapjes gebruiken.
 • Het landgoed is meestal het hele jaar en elke dag open. Dit is van zonsopkomst tot zonsondergang.
 • De openstelling is voor het publiek duidelijk te zien. Dit staat op borden die bij de wegen staan die toegang geven tot het landgoed.

Delen van het landgoed (tijdelijk) afsluiten

U hoeft niet het hele NSW-landgoed openbaar te maken voor het publiek. U kunt in sommige gevallen delen van het landgoed tijdelijk of voor altijd afsluiten voor het publiek. Dit kan voor:

 • het beschermen van een gebied met hoge natuur- of cultuurhistorische waarden;
 • het beschermen van de privésfeer. U kunt de directe omgeving van huizen of boerderijen afsluiten voor het publiek;
 • de jacht. U mag uw landgoed ieder jaar maximaal 7 dagen voor het publiek afsluiten.

Voordelen

U gebruikt een goedgekeurde NSW-beschikking bijvoorbeeld bij uw belastingaangifte of voor de waardebepaling van de onroerendezaakbelasting (OZB). Ook kunt u de beschikking gebruiken als uw bank een groenverklaring voor u aanvraagt voor de Regeling groenprojecten 2022.

Aanvragen

Voldoet je landgoed aan de voorwaarden en wilt u gebruik maken van de fiscale faciliteiten? Vul dan de aanvraag in. (zie links)

Meesturen:

U stuurt met uw aanvraag voor de NSW-rangschikking de volgende bijlagen mee:

 • Opgave Terreinen en opstallen (pdf): om de gegevens over uw terreinen en opstallen op uw landgoed door te geven. Gebruik als hulpmiddel het Voorbeeld Terreinen en opstallen (pdf).
 • Opgave Gezamenlijke verklaring bij samenwerkrangschikking (pdf): als u uw landgoed wilt laten rangschikken samen met de eigenaar van het landgoed dat hieraan grenst.
 • Melding Machtiging Natuurschoonwet 1928 (pdf): als uw landgoed meer eigenaren heeft en u een (rechts)persoon machtigt om de NSW-zaken voor u te regelen.

Voldoet u nog niet aan alle voorwaarden voor de NSW-rangschikking, maar wilt u al wel een aanvraag doen? Stuur dan dit formulier mee:

 • Opgave Plan voor beplanting (pdf): als u nog niet genoeg houtopstanden heeft, maar wel aan de andere voorwaarden voldoet.

Met uw aanvraag voor handhaving van de NSW-rangschikking stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Kopie(ën) van de overdrachtsakte(n), die uw notaris heeft ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand