Fiscale faciliteiten landgoed

Fiscale regelingen

Bent je eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed? Dan kun je het landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Je krijgt dan fiscale faciliteiten, zodat je een landgoed makkelijker in stand kunt houden.

Voorwaarden

  • Het is een aaneengesloten landgoed van ten minste vijf hectare.
  • Het landgoed bestaat voor minstens dertig procent uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen. Een combinatie is ook mogelijk.
  • Het gebruik van het landgoed tast het natuurschoon niet aan.

 of