Fiscale faciliteiten landgoed

Fiscale regelingen
Bent je eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed? Dan kun je het landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Je krijgt dan fiscale faciliteiten, zodat je een landgoed makkelijker in stand kunt houden.

Voorwaarden

 • Het is een aaneengesloten landgoed van ten minste vijf hectare.
 • Het landgoed bestaat voor minstens dertig procent uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen. Een combinatie is ook mogelijk.
 • Het gebruik van het landgoed tast het natuurschoon niet aan.

 of

 • Het is een aaneengesloten landgoed van minder dan vijf hectare maar groter dan één hectare.
 • Het landgoed bestaat voor minstens dertig procent uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen. Een combinatie is ook mogelijk.
 • Het landgoed grenst aan een ander landgoed, waardoor de oppervlakte van beide landgoederen minimaal vijf hectare bedraagt. Tussen beide landgoederen bestaat een nauwe historische band.
 • Het gebruik van het landgoed tast het natuurschoon niet aan, en de opstallen voldoen aan de voorwaarden.

of

 • Het is een aaneengesloten landgoed van maximaal één hectare, waarop een opstal is gelegen die vóór 1 januari 1940 is gebouwd en die na deze datum qua uiterlijk zijn karakter heeft behouden.
 • Het landgoed grenst aan een ander landgoed, waardoor de oppervlakte van beide landgoederen minimaal vijf hectare bedraagt. Tussen de op het landgoed gelegen opstal die vóór 1 januari 1940 is gebouwd en het naastgelegen landgoed bestaat een nauwe historische band. 
 • Het gebruik van het landgoed tast het natuurschoon niet aan, en de opstallen voldoen aan de voorwaarden.

of

 • Het is een historische buitenplaats van minimaal één hectare, met een herkenbare tuin- en parkaanleg van vóór 1850, of een deel daarvan.
 • Het gebruik van het landgoed tast het natuurschoon niet aan.

 Fiscale faciliteiten

Er zijn diverse vrijstellingen op het gebied van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, onroerendezaakbelasting, en schenk- en erfelasting. Voor de twee laatstgenoemde belastingen gelden extra voordelen, indien het landgoed voor het publiek is opengesteld.
In de brochure ‘Rangschikking als landgoed: fiscale faciliteiten’ kun je uitgebreide informatie vinden, waarmee je precies kunt bepalen voor welke fiscale faciliteiten je in aanmerking komt.

Aanvragen

Voldoet je landgoed aan de voorwaarden en wilt u gebruik maken van de fiscale faciliteiten? Vul dan de ‘Aanvraag Rangschikking van uw landgoed’ in. Maak een nauwkeurige beschrijving van uw landgoed. Voeg er zo nodig een Plan voor beplanting of een Plan voor natuur of een motivering van openstelling aan toe.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand