Prijs excellent onderzoek door onderzoekers aan Nederlandse onderzoekinstelling

Subsidies, Prijzen
Jaarlijkse prijs voor maximaal vier onderzoekers in Nederland die tot de absolute top van de wetenschap behoren. De laureaten krijgen elk een bedrag van 2,5 miljoen euro, bedoeld voor onderzoek.

Toepassing

Erkenning voor wat de wetenschapper tot nu toe gedaan heeft en een aanmoediging om verder te gaan met excellent onderzoek. Met de prijs van 2,5 miljoen euro kan verder onderzoek gedaan worden.

Doelgroep

De kandidaten hebben een vast dienstverband bij een Nederlandse onderzoekinstelling en zijn in staat om nog geruime tijd op topniveau te presteren. 

Prijs

De premie is 2,5 mln euro per laureaat. Dit bedrag mag met grote mate van vrijheid besteed worden. In het bestedingsplan en de verantwoordingsregeling kan de Spinozalaureaat kosten opnemen voor personeel, materieel, investeringen, reis- en verblijfkosten, overkomst van buitenlandse onderzoekers.

Voorwaarden

De beoordeling en selectie van kandidaten vindt plaats op basis van past performance, aan de hand van de volgende selectiecriteria:

 • Internationaal erkende topkwaliteit
 • Aantrekkingskracht op jonge onderzoekers
 • Kennisbenutting (inclusief outreach activiteiten)

Daarnaast moet duidelijk zijn dat de NWO-Spinozapremie het onderzoek van de kandidaat naar verwachting een belangrijke stap verder kan brengen.

Aanvragen

Kandidaten kunnen alleen worden voorgedragen door personen die NWO daartoe uitnodigt, onderzoekers kunnen niet zelf aanvragen. NWO stelt de volgende
personen in de gelegenheid om op persoonlijke titel maximaal twee kandidaten voor te dragen:

 • Rectores magnifici van de universiteiten
 • Voorzitters van de KNAW-afdelingen Letterkunde en Natuurkunde
 • Voorzitters van de adviesraden van de KNAW:
 • Sociaal Wetenschappelijke Raad
 • Raad voor Geesteswetenschappen
 • Raad voor Medische Wetenschappen
 • Raad voor Aard- en Levenswetenschappen
 • Raad voor Technische Wetenschappen, Wiskunde en Informatica, Natuur- en
 • Sterrenkunde en Scheikunde
 • Voorzitter van de Netherlands Academy of Technology and Innovation
 • Voorzitter van de Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
 • Voorzitters van de NWO-gebiedsbesturen en de stichting WOTRO.

Relevante links