Prijs verbeteren leefomgeving

Prijzen
Jaarlijkse wedstrijd om binnen een jaar het idee van een leefomgeving te realiseren. Wie binnen een jaar zijn idee voor de leefomgeving gerealiseerd heeft ontvangt duizend euro. 

Toepassing

Via een wedstrijd worden bewonersgroepen opgeroepen om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Wie binnen een jaar zijn idee voor de leefomgeving gerealiseerd heeft ontvangt duizend euro. 

Doelgroep

Inwoners van een buurt (een Kern met Pit) die een idee hebben om hun gezamenlijke woonomgeving te verbeteren.

Voorwaarden

  • Deelname aan Kern met Pit kan alleen in groepsverband. Bijvoorbeeld mensen die in één buurt, wijk of dorp wonen of die op een andere manier een samenhangende groep vormen, zoals ouders van kinderen van een school, leden van een sportvereniging et cetera.
  • De groep mag niet te klein zijn, er moet een zekerheid zijn dat het initiatief draagvlak heeft in de eigen omgeving.
  • Het aangemelde project dient nadrukkelijk gericht te zijn op de verbetering van de plaatselijke (woon)omgeving.
  • De deelnemers voeren zelf hun projecten uit, al dan niet met ondersteuning van derden. Een goed overleg met de (plaatselijke) overheid is daarbij van essentieel belang.
  • De uitvoering van het project valt (voor het grootste gedeelte) in de periode van januari tot en met december.
  • Het project heeft een duidelijk begin en eind, zowel qua tijd als inhoud. Het project kan ook een deel van een groter geheel zijn.
  • Per groep kun je slechts één project aanmelden.
  • Een project waarin twee of meer groepen samenwerken, wordt als één project beschouwd. Je kunt dus maar één groep inschrijven.
  • Controversiële projecten worden niet toegelaten. KNHM is geen partij in een geschil rond een project. Wanneer een geschil naar boven komt tijdens de wedstrijdperiode wordt geen prijs toegekend.

Prijzen

Wie binnen een jaar zijn idee voor de leefomgeving gerealiseerd heeft ontvangt duizend euro. Daarnaast wint in elke provincie het beste project vijftienhonderd euro. 

Aanmelden

Online, via de website van het fonds.
Aanmelden mogelijk vanaf 1 september tot 31 oktober.