Prijsvragen gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal

Prijzen
Onafhankelijk netwerk dat een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op bovenlokaal schaalniveau. Om dit doel te bevorderen organiseren ze o.a. prijsvragen gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal.

Toepassing

De Eo Wijers-stichting wil contact stimuleren tussen enerzijds ontwerpers, onderzoekers en ontwikkelaars en anderzijds opdrachtgevers. De stichting heeft daarbij bijzondere aandacht voor jonge ontwerpers.

Het belangrijkste middel voor de stichting om de doelstelling te bereiken is het organiseren van prijsvragen gericht op het maken van regionale ontwerpen én op de daadwerkelijke uitvoering daarvan.

Relevante links