Regeling 29249

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor voorbeeldstellende onderzoeksprojecten van ontwerpers die vertrekken vanuit een integrale ontwerpbenadering van een ruimte waarin toegankelijkheid en inclusiviteit centraal staan. Het moet gaan om nieuwe methodieken, concepten of benaderingswijzen die ingaan op actuele, maatschappelijke opgaven en tendensen. De maximale bijdrage per project is € 20.000.