Renteloze leningen voor universitaire of HBO-studenten

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Renteloze leningen voor universitaire of HBO-studenten die aan het einde of na afloop van hun studie een opleiding, een stage of een onderzoek in het buitenland willen gaan doen en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben. De renteloze lening bedraagt maximaal € 7.500 .

Toepassing

Renteloze leningen voor Nederlandse studenten voor studie in het buitenland. De leningen worden verstrekt voor het volgen van een studie of stage of het doen van onderzoek in het buitenland als vervolg op of als onderdeel van een opleiding aan een Nederlandse universiteit.

Ook van toepassing voor HBO-studenten en met name conservatoriumstudenten voor studie in het buitenland, bijvoorbeeld voor het volgen van een Masterclass. 

Voorwaarden

Positieve aanbeveling van ten minste één van de docenten van de instelling waaraan in Nederland onderwijs gevolgd wordt. 

Verder zijn de algemene voorwaarden van het fonds van toepassing (zie links).

Bedragen

De renteloze lening van het Vreedefonds bedraagt – afhankelijk van de duur van de studie in het buitenland – maximaal € 7.500. Gedurende de eerste 6 jaar na opname is geen rente verschuldigd.
De lening moet uiterlijk binnen 10 jaar na opname te zijn terugbetaald. Maar wie binnen 3 jaar na opname 80% van de lening heeft terugbetaald kan vragen om het restant van de lening kwijt te schelden.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Aanvraag minimaal drie maanden voor vertrek naar het buitenland indienen.

Meesturen

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier (doc|pdf)
  • Een omschrijving van doel, reden, plaats, duur een aanvang van de studie in het buitenland
  • Curriculum Vitae van de aanvrager
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) waaruit blijkt dat de aanvrager de Nederlandse nationaliteit heeft
  • Een begroting voor de geplande studieperiode volgens het model (hier te downloaden; alleen gele cellen invullen)
  • Eén of meer aanbevelingen van bij de studie betrokken docenten
  • Een overzicht van de tot dusverre behaalde studieresultaten
  • Een bewijs van acceptatie van de studieinstelling in het buitenland (indien mogelijk).

Relevante links