Renteloze leningen voor universitaire of HBO-studenten

Subsidies, Fondsen, Beurzen

Renteloze leningen voor universitaire of HBO-studenten die aan het einde of na afloop van hun studie een opleiding, een stage of een onderzoek in het buitenland willen gaan doen en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben. De renteloze lening bedraagt maximaal € 6.000 .

Toepassing

Renteloze leningen voor Nederlandse studenten voor studie in het buitenland. De leningen worden verstrekt voor het volgen van een studie of stage of het doen van onderzoek in het buitenland als vervolg op of als onderdeel van een opleiding aan een Nederlandse universiteit.