Sponsoring regionale sportinitiatieven en sportevenementen

Sponsoring
Sponsoring van regionale activiteiten op het gebied van sport en bewegen door verenigingen, clubs of projecten. De sponsoringovereenkomst kan worden aangegaan voor een periode van maximaal een jaar en wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld aan de hand van de (nieuwe) voorwaarden. Het sponsorbedrag is afhankelijk van de aanvraag. De sponsor geeft aan relatief snel te reageren op je sponsoringaanvraag. Over het algemeen zal de sponsort binnen drie weken na je sponsorverzoek laten weten of je aanvraag wordt gehonoreerd. Je kunt de aanvraag online indienen.

Toepassing

Sponsoring van regionale sportinitiatieven en sportevenementen in de regio Noord-Holland. Sponsorovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van maximaal een jaar en worden ieder jaar opnieuw beoordeeld aan de hand van de (nieuwe) voorwaarden. 

Doelgroep

Vereniging, club of een project met activiteiten op het gebied van sport en bewegen.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Voorwaarden

Aanvragen voor sponsoring worden in behandeling genomen op basis van de volgende voorwaarden en richtlijnen:

 • De organisatie sponsort initiatieven en evenementen op het gebied van sport en bewegen
 • Uitsluitend sponsoring van activiteiten in Noord-Holland
 • Sponsoring is mogelijk voor klanten/leden/verzekerden of voor toekomstige klanten die open staan voor verzekeren via Univé Noord-Holland. Je hoeft dus niet per definitie een verzekerde te zijn
 • Sponsorovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van maximaal een jaar en worden ieder jaar opnieuw beoordeeld aan de hand van de (nieuwe) voorwaarden
 • Meerjarige contracten worden niet aangegaan. Dat betekent ook dat een automatische factuur van een daarop volgend jaar niet betaald kan worden indien er geen overeenkomst is vanuit beide partijen
 • Losstaande bord- of shirtsponsoring sponsort de organisatie niet, mits het deel uitmaakt van een groter sponsor geheel
 • Afspraken voor sponsoring worden in een sponsorcontract vastgelegd en opgemaakt door Univé Noord-Holland. Mondelinge afspraken via mail zijn niet rechtsgeldig: een ondertekend sponsorcontract wel
 • Sponsoring wordt zoveel mogelijk ingezet in combinatie met het Univé uitleenpakket
 • De organisatie verwachten een tegenprestatie van de gesponsorde: Kan de organisatie zichzelf bij de club/het evenement profileren? Kan de organisatie op de club/het evenement speciale activiteiten organiseren voor onze klanten en/of leden? Kan de club/het evenement de organisatie een interessant netwerk bieden?

Restricties

De organisatie sponsort geen:

 • Op zichzelf staande advertenties in clubbladen, programmaboekjes en jubileumkranten
 • Activiteiten of doelen met een politieke, religieuze of activistische boodschap
 • Doelen met een onnodige milieubelasting
 • Initiatieven die een potentieel gevaar opleveren voor deelnemers en/of publiek
 • Individuen of individuele activiteiten
 • Activiteiten met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen
 • Studiedagen, congressen, seminars etc.
 • Feesten, markten en braderieën
 • Verzoeken met een structureel en/of meerjarig karakter
 • Initiatieven die deels of geheel plaatsvinden buiten het werkgebied van Univé Noord-Holland

Sponsorbedragen

Afhankelijk van de aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de sponsor (zie links)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand