Sponsoring van lokale, kleine initiatieven met een breed maatschappelijk karakter

Fondsen, Sponsoring
Financiële ondersteuning van lokale, kleine, evenementen of activiteiten met een breed maatschappelijk karakter. Het gaat hierbij om een evenement of activiteit op het gebied van armoedebestrijding, laaggeletterdheid of sport en cultuur voor jongeren. De activiteit moet daarnaast laagdrempelig en openbaar zijn.

Toepassing

Sponsoring van zoveel mogelijke lokale, kleine en maatschappelijke initiatieven met een breed maatschappelijk karakter binnen het werkgebied. De activiteiten moeten laagdrempelig en openbaar zijn.

Werkgebied

Regio Twente (Provincie Overijssel) of Hardenberg.

Voorwaarden

 • De aanvraag heeft betrekking op een evenement of activiteit
 • De activiteit heeft een brede maatschappelijke functie
 • De activiteit is openbaar toegankelijk en laagdrempelig
 • Bij activiteiten buiten het verzorgingsgebied (maar wel in Twente) is het de bedoeling dat de activiteit een breed publiek aantrekt, dus ook mensen uit het verzorgingsgebied

Zie ook de bijlage.

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

 • Zaken die geen evenement of activiteit betreffen, zoals de sponsoring van kleding, vervoersmiddelen of huisvesting
 • Zeer kleinschalige activiteiten
 • Activiteiten waarvoor dure toegangskaarten worden verkocht/commerciële activiteiten
 • Activiteiten met een religieus of politiek karakter
 • Activiteiten of organisaties die een relatie hebben met alcohol of drugs
 • Goede doelen, tenzij deze een activiteit of evenement organiseren dat voldoet aan de criteria
 • Advertenties van goede doelen komen niet in aanmerking
 • Sportclubs en sportteams: Sportevenementen komen wel in aanmerking
 • Individuen
 • Activiteiten met een cultureel of maatschappelijk karakter in een van onze aandeelhoudende
 • gemeenten. Deze komen al in aanmerking voor een sponsorbijdrage via het Cultuurfonds.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).