Sponsoring van lokale, kleine initiatieven met een breed maatschappelijk karakter

Fondsen, Sponsoring
Financiële ondersteuning van lokale, kleine, evenementen of activiteiten met een breed maatschappelijk karakter. De activiteit moet laagdrempelig en openbaar zijjn.

Toepassing

Sponsoring van zoveel mogelijke lokale, kleine en maatschappelijke initiatieven met een breed maatschappelijk karakter binnen het werkgebied. De activiteiten moeten laagdrempelig en openbaar zijn.

Werkgebied

Regio Twente (Provincie Overijssel) of Hardenberg.

Voorwaarden

 • De aanvraag heeft betrekking op een evenement of activiteit
 • De activiteit heeft een brede maatschappelijke functie
 • De activiteit is openbaar toegankelijk en laagdrempelig
 • Bij activiteiten buiten het verzorgingsgebied (maar wel in Twente) is het de bedoeling dat de activiteit een breed publiek aantrekt, dus ook mensen uit het verzorgingsgebied

Zie ook de bijlage.

Restricties

 • Geen ondersteuning van meerjarige activiteiten
 • Sponsoringactiviteiten moeten passen binnen de strategische visie van Cogas
 • Er moet voldoende tijd zitten tussen de aanvraag en de activiteit.
 • Zaken die geen evenement of activiteit betreffen, zoals kleding, vervoersmiddelen of huisvesting
 • Zeer kleinschalige activiteiten
 • Commerciële activiteiten of activiteiten waar dure toegangskaarten voor worden verkocht
 • Activiteiten met een specifiek religieus of politiek karakter
 • Goede doelen, tenzij het een activiteit of een evenement betreft
 • Sportclubs en sportteams (sportevenemnten komen wel in aanmerking voor steun)
 • Individuele verzoeken
 • Activiteiten met een cultureel karakter. Deze komen in aanmerking voor steun vanuit het Cogas Cultuurfonds)

Bijdrage

De bijdrage is maximaal € 500.

Aanvragen

Minimaal zes weken voor aanvang van de activiteit aanvragen!

Aanvragen per e-mail (zie contactgegevens).

Meesturen
Informatie over de tegenprestatie die je kunt leveren in ruil voor de sponsoring. Dat kan in de vorm van een uiting ter plekke, maar bijvoorbeeld ook door cobranding.

Relevante links