Sponsoring van lokale, kleine initiatieven met een breed maatschappelijk karakter

Fondsen, Sponsoring

Financiële ondersteuning van lokale, kleine, evenementen of activiteiten met een breed maatschappelijk karakter. De activiteit moet laagdrempelig en openbaar zijjn.

Toepassing

Sponsoring van zoveel mogelijke lokale, kleine en maatschappelijke initiatieven met een breed maatschappelijk karakter binnen het werkgebied. De activiteiten moeten laagdrempelig en openbaar zijn.

Werkgebied

Regio Twente (Provincie Overijssel) of Hardenberg.