Sponsoring van maatschappelijke projecten

Sponsoring
Sponsoring van maatschappelijke projecten die gericht zijn op het verbeteren van de economische- een leefomstandigheden in landen waar dit nodig is, of een bijdrage leveren aan de maatschappij. Daarnaast sponsort het bedrijf interregionale initiatieven van Noord Nederlandse herkomst die een nationale of internationale impact hebben. Per sponsoraanvraag wordt bekeken of het bedrijf wil en kan sponsoren, welk bedrag er wordt gesponsord en of zij eenmalig of structureel sponsort. Omdat het hier gaat om sponsoring zal er een tegenprestatie worden verwacht. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie, publicatie en vermelding van naam en logo, etc. De tegenprestatie wordt meegenomen in de overweging voor het wel of niet inwilligen van de aanvraag. Je kunt het hele jaar door online een sponsoringaanvraag indienen.

Toepassing

Sponsoring van maatschappelijke projecten die een relatie hebben met het verbeteren van economische- en leefomstandigheden in landen waar dit nodig is.
Ook levert de sponsor door haar Noord Nederlandse herkomst graag een bijdrage aan interregionale initiatieven, welke een nationale of internationale impact hebben.

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

 • Het bedrijf en/of haar merken bereikt een bepaald doel met de sponsoring en verwacht voor de sponsoring een "tegenprestatie'. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie, publicatie en vermelding van naam en logo, etc. De tegenprestatie wordt meegenomen in de overweging voor het wel of niet inwilligen van de aanvraag
 • Per sponsoraanvraag wordt bekeken of het bedrijf wil en kan sponsoren, welk bedrag er wordt gesponsord en of zij eenmalig of structureel sponsort
 • Elk verzoek wordt zorgvuldig beoordeeld. Het kan voorkomen dat een aanvraag wordt afgewezen ook al voldoet de aanvraag aan onderstaande uitgangspunten
 • De sponsoring levert een bijdrage aan de maatschappij
 • Heeft betrekking op de kernactiviteiten en kernwaarden van het bedrijf en/of haar merken
 • De organisatie heeft een goede reputatie en straalt kwaliteit uit.

Restricties

Wat wordt er niet gesponsord:

 • Individuen
 • Lokale sport teams en/of -evenementen, zonder interregionale of nationale impact
 • Risicovolle of milieubelastende activiteiten
 • Organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging
   

Sponsoringbedragen

Afhankelijk van het project.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand