Subsidie voor algemeen nut beogende, charitatieve, culturele, wetenschappelijke, kerkelijke en levensbeschouwelijke instellingen in binnen- en buitenland

Subsidies, Fondsen

Kleinschalige financiële ondersteuning van kerkelijk, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende activiteiten in Nederland en in kwetsbare gebieden in het buitenland. Bij grotere projecten is er voorkeur voor activiteiten die samenhangen met het welzijn van kwetsbare kinderen en gezondheidszorg.