Subsidie voor algemeen nut beogende, charitatieve, culturele, wetenschappelijke, kerkelijke en levensbeschouwelijke instellingen in binnen- en buitenland

Subsidies, Fondsen
Kleinschalige financiële ondersteuning van kerkelijk, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende activiteiten in Nederland en in kwetsbare gebieden in het buitenland. Bij grotere projecten is er voorkeur voor activiteiten die samenhangen met het welzijn van kwetsbare kinderen en gezondheidszorg.

Toepassing

Het fonds wil op kleinschalige wijze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving in zowel Nederland als ook in kwetsbare gebieden buiten Nederland. Bij, voor de stichting, grotere projecten wordt gestreefd naar een aansluiting met activiteiten, die samenhangen met het welzijn van kwetsbare kinderen en/of een bijdrage leveren aan de mogelijkheden van de gezondheidszorg. 

Aanvragen

Schriftelijk.