Subsidie voor projecten die het vreedzaam samenleven en het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor zeer uiteenlopende projecten, o.a. voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij, wetenschap, lenigen van nood en vreedzaam met elkaar leven.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten die het vreedzaam samenleven en/of het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen.

Ondersteuning van projecten kan onder meer betrekking hebben op onderstaande activiteiten.