Subsidie voor projecten die het vreedzaam samenleven en het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor zeer uiteenlopende projecten, o.a. voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij, wetenschap, lenigen van nood en vreedzaam met elkaar leven.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten die het vreedzaam samenleven en/of het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen.

Ondersteuning van projecten kan onder meer betrekking hebben op onderstaande activiteiten.

 • Bevordering van het vreedzaam samenleven
 • Uitvindingen of een vooruitgang hebben geboekt op medisch of ander gebied, die de bevolking van de wereld of bepaalde gemeenschappen ten goede zijn gekomen of zullen komen
 • Bijdrage op religieus gebied waardoor de mensen elkaar beter hebben leren begrijpen
 • Bijdrage tot het lenigen van nood, ontstaan ten gevolge van een catastrofale toestand, waar ook ter wereld
 • Bijdrage op cultureel, maatschappelijk en wetenschappelijk terrein

Voorbeelden ondersteunde projecten

Om je te inspireren geven we je een aantal voorbeelden van projecten die in het verleden subsidie van dit fonds hebben ontvangen. Zoals je kunt lezen is de ondersteuning vrij breed.

 • Schoolrugzakken met inhoud aan kinderen in Zuid-India, die zonder deze voorziening niet naar school kunnen
 • Concerten en optredens door amateurs en professionele uitvoerenden op het gebied van cabaret, dans, kindervoorstellingen en muziek in het hart van het Vondelpark
 • Effectieve basisoogzorg VN vluchtelingenkamp
 • Behandelmethode voor dwarslaesie-patiënten
 • Opleidings- en revalidatiecentrum gehandicapte en kansarme jongeren
 • Projecten ouderen
 • Startende ondernemers in ontwikkelingslanden

Voorwaarden

 • Je aanvraag dient betrekking te hebben op een of meerdere van bovenstaande activiteiten
 • Als aanvrager heb je de ANBI status.

Restricties

In onderstaande gevallen kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

 • Individuele hulpvragen
 • Festivals en evenementen
 • Bouwkosten voor projecten in Nederland
 • Aanvragen van organisaties zonder ANBI status
 • Aanvragen van buitenlandse organisaties (niet in Nederland gevestigd)
 • Projecten waarvan de startdatum binnen 3 maanden na de datum van indiening ligt
 • Projecten waar maar 1 financier voor benaderd wordt

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).

Let op
Je kunt bij dit fonds de aanvraag alleen online indienen.
Aanvragen die per post of per e-mail worden ingediend, worden niet in behandeling genomen!