Subsidie voor projecten die het vreedzaam samenleven en het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor zeer uiteenlopende projecten, o.a. voor projecten op het gebied van ontwikkelingshulp, gezondheidszorg, kerk en levensbeschouwing, onderwijs en onderzoek en kunst en cultuur. Er is jaarlijks ca. € 1,1 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de openstellingsperiode.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten die het vreedzaam samenleven en/of het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen.

De doelstellingen van de aanvragen dienen te vallen in de categorieën:

 • Ontwikkelingshulp (onderwijs, medisch, economisch, sociaal)
 • Gezondheidszorg
 • Kerk en levensbeschouwing
 • Onderwijs en onderzoek
 • Kunst en cultuur (voornamelijk op het gebied van educatie, talentontwikkeling en gericht op doelgroepen die niet vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen)

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Schoolrugzakken met inhoud aan kinderen in Zuid-India, die zonder deze voorziening niet naar school kunnen
 • Concerten en optredens door amateurs en professionele uitvoerenden op het gebied van cabaret, dans, kindervoorstellingen en muziek in het hart van het Vondelpark
 • Effectieve basisoogzorg VN vluchtelingenkamp
 • Behandelmethode voor dwarslaesie-patiënten
 • Opleidings- en revalidatiecentrum gehandicapte en kansarme jongeren
 • Projecten ouderen

Doelgroep

Organisaties met een ANBI status hebben voorkeur.

Werkgebied

Nederland en buitenland.

Voorwaarden

 • Je aanvraag dient betrekking te hebben op een of meerdere van bovenstaande activiteiten
 • De aanvragende organisatie is gevestigd in Nederland
 • Het project moet concreet zijn met een duidelijke indicatie waar de bijdrage aan wordt besteed
 • De bijdrage moet rechtstreeks ten goede komen aan het welzijn van de doelgroep
 • Solide financiële onderbouwing
 • Co-financiering en openheid bijdrage overige financiers
 • Duurzaamheid
 • Er moet sprake zijn van een aantoonbare behoefte bij en impact voor de doelgroep 

Restricties

In onderstaande gevallen kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

 • Individuele hulpvragen
 • Festivals en evenementen
 • Bouwkosten voor projecten in Nederland
 • Aanvragen van buitenlandse organisaties (niet in Nederland gevestigd)
 • Projecten waar maar 1 financier voor benaderd wordt
 • Bij voorkeur geen bijdrage aan de grotere goede doelen organisaties

Subsidiebudget

Er is jaarlijks ca. € 1,1 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. 

Aanvragen

Online, via het aanvraagformulier op de website van het fonds (zie links).

Het aanvraagformulier is alleen beschikbaar tijdens de indieningsdata.

Je kunt bij dit fonds de aanvraag alleen online indienen.
Aanvragen die per post of per e-mail worden ingediend, worden niet in behandeling genomen!

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand