Startersaftrek

Fiscale regelingen
De Startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Je kunt het bedrag van de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek optellen.

Toepassing

Tel het bedrag van de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst. Je hebt dan een verlies. Je kunt dit verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Heb je geen andere inkomsten, dan kun je het verlies verrekenen in andere jaren.

Voorwaarden

  • Je kon in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen.
  • Je was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Aanvragen

Via je aangifte.

Relevante links