Fiscale aftrekpost op je winst

Fiscale regelingen
De ondernemersaftrek is een bedrag dat je als ondernemer van je winst mag aftrekken, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. 

Toepassing

De ondernemersaftrek is een aftrekpost op je winst en bestaat uit:

Zelfstandigenaftrek
Je krijgt de zelfstandigenaftrek als je ondernemer bent en voldoet aan het urencriterium.

​Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

Je krijgt de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent ondernemer.
  • Je voldoet aan het urencriterium.
  • Je hebt een Speur- en ontwikkelingswerkverklaring van RVO.nl
  • Je besteedt zelf minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk.

Meewerkaftrek
Je krijgt de meewerkaftrek als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent ondernemer.
  • Je voldoet aan het urencriterium.
  • Je fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die je hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.

Stakingsaftrek
Heb je de hele onderneming gestaakt, bijvoorbeeld doordat je de onderneming hebt verkocht? Dan moet je belasting betalen over de stakingswinst. Je mag de stakingsaftrek aftrekken van de stakingswinst. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar is gebonden aan een maximum.

Je krijgt geen stakingsaftrek over de winst die je behaalt als medegerechtigde.

Relevante links