Vrijstelling van een bepaald percentage van de winst

Fiscale regelingen
Vrijstelling van een bepaald percentage van de winst, na toepassing van de ondernemersaftrek.

Toepassing

Onderdeel van de Ondernemersaftrek. 
De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. 

Bedrag

Vijstelling van 14% van de winst, nadat u deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek.

Aanvragen

Je hoeft deze niet aan te vagen. De Belastingdienst pas de MKB-winstvrijstelling automatisch toe.

Relevante links