Fiscale reservering oudedagsvoorziening

Fiscale regelingen
Deze fiscale regeling geeft je als ondernemer voor de inkomstenbelasting de mogelijkheid jaarlijks een deel van de winst te reserveren voor je oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve.

Toepassing

Wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting mag je jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. 

Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet, het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert je dus op de korte termijn belastingvoordeel op.

Je kunt je oudedagsvoorziening regelen door bijvoorbeeld de aankoop van een lijfrente bij een verzekeraar. De oudedagsreserve neemt af als je voor (een deel van) de reserve een lijfrente aankoopt. Het bedrag waarmee de reserve afneemt, is belastbare winst. Daar staat tegenover dat je de premie voor de aangekochte lijfrente kunt aftrekken.

Voorwaarden 

  • Om de oudedagsreserve te kunnen vormen, moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en moet je voldoen aan het urencriterium.
  • Je mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.  
  • De eis van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting betekent dat bijvoorbeeld commanditaire vennoten de reserve niet kunnen vormen. Zij hebben wel winst uit onderneming, maar zij zijn zelf geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ondernemers voor de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, kunnen de reserve ook niet vormen. 

Staken van de onderneming

Met het staken van je onderneming wordt de oudedagsreserve (gedeeltelijk) opgeheven. De bedragen waarover je uitstel van belastingheffing hebt gekregen volgens de regeling van de oudedagsreserve, worden nu bij uw winst opgeteld.

Relevante links