Steun voor vluchtelingen met giften en leningen

Subsidies, Fondsen
Steun voor vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. De steun verschilt per student, afhankelijk van zijn of haar situatie

Toepassing

Giften en leningen voor vluchtelingen zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnne volgen.
De financiële ondersteuning is bestemd voor zaken als collegegeld, taalcursussen, boeken, een computer, reiskosten en andere studiekosten.

Subsidie

De financiële ondersteuning van vluchtelingstudenten door het UAF verschilt per student, afhankelijk van zijn of haar situatie. Onderstaande voorbeelden van een vluchteling in voorbereiding op een studie en een hbo-student geven een indicatie van de kosten per studiejaar. 

Voorwaarden

  • Je bent vluchteling (je hebt een verblijfsvergunning of je zit nog in de asielprocedure).
  • Je hebt voldoende vooropleiding om in het hoger onderwijs te studeren.
  • Je wilt studeren in het regulier hoger onderwijs.
  • Je spreekt Nederlands, Engels of Frans op een gevorderd niveau.
  • Je hebt niet eerder een Nederlands hbo-diploma of universitair diploma behaald. 

Aanvragen

Verblijfsvergunning na 1 januari 2013 
Je kunt een aanvraag doen zodra je begonnen bent met Nederlandse taallessen voor niveau B1.  

Verblijfsvergunning vóór 1 januari 2013
Je kunt een aanvraag doen voor steun. 

Relevante links