Stipendia voor vrouwelijke wetenschappers van Wageningen UR die een wetenschappelijke carrière nastreven en zich internationaal willen onderscheiden

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financieel ondersteunen van vrouwelijke wetenschappers van Wageningen UR die een wetenschappelijke carrière nastreven en zich internationaal willen onderscheiden.

Toepassing

Tweejaarlijks zijn er drie subsidies beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers van Wageningen UR die een wetenschappelijke carrière nastreven en zich internationaal willen onderscheiden door deel te nemen aan interenationale conferenties of door het bezoeken van buitenlandse instituten.

Doelgroep

Alleen vrouwelijke promovendi die in Wageningen na de uitreikingsdatum gaan promoveren, komen in aanmerking.

Subsidie

Maximaal € 1.500,- per beurs.

Aanvragen

Alleen promotoren kunnen een promovenda nomineren via een nominatieformulier (zie bijlage).