Studiebeurs alumni voor vrouwen

Fondsen, Beurzen
Studiebeurs voor vrouwelijke alumni waarvan de ouders geen academische titel hebben. De beurs bestaat uit een bedrag van €9.000 en is bedoeld voor bijvoorbeeld verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project. 

Toepassing

Beurs voor een vrouwelijke alumni en/of gepromoveerde van de TU Delft. De beurs bestaat uit een bedrag van €9.000 en is bedoeld voor bijvoorbeeld verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project. De beurs is nadrukkelijk niet bedoeld voor het (mede) financieren van een promotietraject. Ook aanvragen die gericht zijn op het volgen van een opleiding aan de TU Delft worden niet gehonoreerd.

Doelgroep

Alle vrouwelijke alumni van de TU Delft waarvan de ouders geen academische titel hebben mogen zich aanmelden.

Aanvragen

De beurs is gedurende een bepaalde periode van het jaar opengesteld, zie website van het fonds.

Meesturen

  • Een korte beschrijving van de beoogde stap of wending in de loopbaan en het belang hiervan voor de persoonlijke ontwikkeling
  • Een korte toelichting hoe de beurs wordt ingezet om de beoogde stap of wending te bewerkstelligen, ondersteund door een aanbevelingsbrief / toelatingsbrief van een hoogleraar of instituut waar de opleiding genoten gaat worden
  • Een omschrijving van eventuele aanvragen bij andere fondsen voor dit plan
  • Een begroting en een planning
  • Een korte beschrijving van de carrière tot nu toe, inclusief cv

Het voorstel mag maximaal uit vijf pagina’s bestaan.

 

Relevante links