Studiebeurs HBO opleiding voor jongeren uit Jamaica

Fondsen, Beurzen
Financieel ondersteunen van jongeren wonend op Jamaica zodat ze de mogelijkheid krijgen in Nederland te studeren. Het fonds wil in de komende vier jaar minstens één student financieel ondersteunen om een HBO studie in Nederland te volgen. 

Toepassing

Het verstrekkende fonds vind dat iedereen op de wereld kans moet hebben om zichzelf te ontwikkelen en daar keuzes in te maken .

Door opleidingen te financiering van Jamaicaanse jongeren, krijgen zij de mogelijkheid om te studeren in Nederland.

Werkgebied

Jamaica.

Voorwaarden

  • De aanvraag wordt gedaan door een jongere, woonachtig op Jamaica, die een HBO studie in Nederland wil volgen
  • De aanvrager stelt samen met het verstrekkende fonds een overeenkomst op, waarbij de aanvragende student zich verantwoordelijk verklaart voor een zo goed mogelijke prestatie

Subsidie

Het fonds wil in de komende vier jaar minstens één student financieel ondersteunen om een HBO studie in Nederland te volgen.

Aanvragen

Zie contactgegevens.