Studiebeurs medisch specialist

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidie voor onderzoek op het gebied van oncologie en oogheelkunde, waarbij de financiële ondersteuning vooral gericht is op het verstrekken van studiebeurzen aan assistenten in opleiding tot medisch specialist. Zij moeten werkzaam zijn op het gebied van de diagnostiek en behandeling van borstkanker of de oogheelkunde. De grootte van de studiebeurs bedraagt maximaal dertig duizend euro. 

Toepassing

Studiebeurzen voor assistenten in opleiding tot medisch specialist, en de vervolgstudie van jonge specialisten. 

Doelgroep

Het financieel ondersteunen van de opleiding van assistenten in opleiding tot medisch specialist (AIOS) in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de vervolgstudie van daar werkzame jonge specialisten.

Voorwaarden

  • Aanvragen zijn uitsluitend mogelijk voor bovenstaande doelgroep
  • De aanvrager moet werkzaam zijn op het gebied van de diagnostiek en behandeling van borstkanker of oogheelkunde

Subsidie

De studiebeurs bedraagt maximaal dertig duizend euro.
Na het voltooien van de door het fonds ondersteunde studiereis zal betrokkene een kort verslag aan het bestuur van de stichting sturen.

Aanvragen

Schriftelijk

Meesturen
Van de aanvrager wordt een studieplan en kostenraming verwacht.