Studiebeurs voor een studie of beroepsopleiding

Fondsen, Beurzen
Particulier studiefonds die renteloze studievoorschotten verstrekt in de vorm van een lening voor de kosten van een studie of beroepsopleiding. Het moet gaan om een eerste, voltijdstudie en je moet jonger dan 30 jaar zijn.

Toepassing

Financieel steunen van Nederlandse jonge mensen in de kosten van hun studie of beroepsopleiding als ze zelf of hun ouders de opleiding niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen. Dit doen we door het verlenen van renteloze voorschotten, in de vorm van een lening.
Het moet gaan om een eerste, voltijdstudie en je moet jonger dan 30 jaar zijn.

Voorwaarden

  • Je bent een veelbelovend student
  • Je bent jonger dan 30 jaar
  • Nederlandse nationaliteit
  • De studie waarvoor je de aanvraag indient is je eerste studie
  • De studie is een voltijdstudie
  • de studie is niet een studie theologie
  • Het is in redelijke mate aantoonbaar dat je ouders financieel niet (voldoende) kunnen ondersteunen
  • Je maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden tot lenen bij DUO
  • Inclusief het renteloos studievoorschot kom je tot een sluitende begroting (verwachte uitgaven zijn niet groter dan verwachte inkomsten)

Restricties

Geen studie theologie (hier zijn overigens andere fondsen voor). 

Aanvragen

Via bijgaande aanvraagformulier (zie bijlagen).
Stuur het ingevulde formulier vervolgens met eventuele bijbehorende bijlagen naar het fonds.

Let op
Het bestuur van dit fonds is om redenen van privacy niet telefonisch bereikbaar. Al het contact verloopt in principe schriftelijk of per e-mail.
Je wordt door het fonds telefonisch benaderd als daar aanleiding toe is, respecteer dit.