Studiefonds voor kinderen van Vrijmetselaren

Fondsen, Beurzen
Studiefonds om kinderen van Vrijmetselaren, die daarvoor in aanmerking komen, steun te verlenen voor het verkrijgen van een opleiding die overeenkomt met hun roeping en aanleg.

Toepassing

Deze stichting, opgericht in 1909, heeft tot doel aan kinderen van Vrijmetselaren, die daarvoor in aanmerking komen, steun te verlenen voor het verkrijgen van een opleiding die overeenkomt met hun roeping en aanleg.

Aanvragen

Zie contactgegevens.