Studiefonds voor mensen met een minimum inkomen

Fondsen, Beurzen

Financiële ondersteuning voor mensen met een minimum inkomen in de provincie Groningen die de kosten voor een opleiding of de reiskosten niet kunnen opbrengen en niet in aanmerking komen voor een bijdrage van Dienst Uitvoering Onderwijs.

Toepassing

Financiële steun voor minima in de provincie Groningen die een opleiding (willen) volgen en niet in aanmerking komen voor andere vormen van financiële ondersteuning, bijvoorbeeld van DUO.