Studiefonds voor mensen met een minimum inkomen

Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning voor mensen met een minimum inkomen in de provincie Groningen die de kosten voor een opleiding of de reiskosten niet kunnen opbrengen en niet in aanmerking komen voor een bijdrage van Dienst Uitvoering Onderwijs.

Toepassing

Financiële steun voor minima in de provincie Groningen die een opleiding (willen) volgen en niet in aanmerking komen voor andere vormen van financiële ondersteuning, bijvoorbeeld van DUO.

Doelgroep

Inwoners van de provincie Groningen, met uitzondering van inwoners van de gemeenten Groningen en Leek.

Subsidie

Het Studiefonds heeft per schooljaar een bedrag van ca. € 94.000 te besteden.
Voor de aanvullende provinciale bijdrageregeling ‘gratis Ov voor Mbo’ is per schooljaar € 60.000,- beschikbaar.

Wanneer je 30 jaar of ouder bent, verstrekt het Studiefonds een bijdrage voor de helft van de totale kosten met een maximum van € 1500,-. Het Studiefonds verstrekt een bijdrage voor de helft van de reiskosten, met een maximum van € 1.500,- per persoon per jaar.

Aanvraagformulier

Via een online aanvraagformulier (zie links).

Er zijn twee aanvraagronden per jaar.