Studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit

Subsidies,
Fondsen,
Beurzen
Studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit. Het fonds richt zich op het verlenen van bijdragen in de kosten van academische opleiding of opleiding aan een hoge school, aan meisjes van aanleg, die zelf, of welker ouders tot het dragen dier kosten niet in staat zijn. De gemiddelde toelage bedraagt circa € 1.250 per jaar. Er zijn twee aanvraagmomenten per jaar. Je kunt de bijlage per e-mail aanvragen.

Toepassingsgebied

Studenten doen een beroep op de stichting om diverse redenen. Door ziekte kan studievertraging zijn ontstaan, of er zijn problemen in de familie. Ook komt het voor dat een buitenlandse studente niet in aanmerking komt voor studiefinanciering, omdat zij slechts een studievisum heeft. En soms vindt iemand pas op latere leeftijd de juiste studie.

Subsidie

Per jaar wordt aan 30 tot 40 vrouwelijke studenten een toelage uitgekeerd.
Elk jaar worden er ongeveer zeventien nieuwe aanvragen gehonoreerd.
De gemiddelde toelage bedraagt circa € 1.250 per jaar.

Voorwaarden

Om een aanvraag te kunnen doen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De aanvraagster moet studeren aan een Nederlandse Universiteit.
 • Het eerste studiejaar moet succesvol zijn afgerond.

Restricties

 • Geen aanvragen die gedaan worden om een tweede studie te bekostigen.
 • Geen subsidie kan worden gegeven voor studies of stages in het buitenland, ook al worden deze in Nederland gehonoreerd met studiepunten c.q. ECTS.
 • Geen aanvragen die betrekking hebben op een reis, een congresbezoek, of een promotieonderzoek.

Aanvragen

Het bestuur vergadert twee maal per jaar, in juni en in november. De aanvraag moet uiterlijk 1 mei of 1 oktober ontvangen zijn op: contact@hetcharlottejacobsstudiefonds.nl

Aan te leveren documenten

 • brief met motivering m.b.t. studiekeuze en planning
 • curriculum vitae
 • een uitdraai van de reeds behaalde examens en tentamens
 • schriftelijke ondersteuning van een decaan
 • overzicht van inkomsten/uitgaven, schulden alsmede inzicht in de mogelijkheden zelf bij te verdienen. Ook die van de eventuele partner
 • bewijs dat DUO geen optie (meer) is. Dus ook dat ‘lenen’ geen optie is
 • eventuele aanvragen bij andere fondsen en het resultaat daarvan
 • in het geval van ‘samenwonen’ een aangifte IB

Het bestuur vergadert twee maal per jaar, in juni en in november. De aanvraag moet uiterlijk 1 mei of 1 oktober ontvangen zijn op: contact@hetcharlottejacobsstudiefonds.nl

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand