Subsidie aankoop Nederlandse kunst door musea en beurzen voor beeldende kunstenaars

Fondsen, Beurzen
Subsidie voor het ondersteunen van Europese musea buiten Nederland ten behoeve van de aankoop van contemporaine Nederlandse kunst. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de 5500 en 15000 per project, op basis van de in het verleden verstrekte subsidies. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperioden.

Toepassing

Ondersteunt Europese musea buiten Nederland bij de aankoop van contemporaine Nederlandse kunst. Geeft ook aan beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding.

Geeft ook aan beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding.

Doelgroep

Europese musea, buiten Nederland

Regio

Europa

Fonds op Naam 

Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.
Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.

Subsidie

Subsidiebudget
40 miljoen
Dit bedrag betreft het bedrag dat het afgelopen boekjaar aan de doelstelling besteed is. 

Bedrag per aanvraag
De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de 5500 en 15000 per project, op basis van de in het verleden verstrekte subsidies.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).