Subsidie afwijkende projecten amateurkunst

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor amateurkunstenaars die een project project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen, samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals en niet individuele deskundigheidsbevordering. De subsidie bedraagt maximaal € 15.000 per project. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Dit budget is toegankelijk voor amateurkunstenaars die een project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen, voor samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, voor festivals en inhoudelijke, niet individuele deskundigheidsbevordering (scholing, workshops, trainingen).

Werkgebied

Gemeente Groningen.

Belangrijke punten hierbij

 • Tenminste de helft van de actieve leden en/of deelnemers dient woonachtig te zijn in de gemeente Groningen. Dit moet worden aangetoond met een deelnemers- en/of ledenlijst met postcodes van de actieve leden en/of deelnemers
 • De aanvragende instelling dient haar repetitieruimte te hebben in de gemeente Groningen

Voorwaarden

Subsidieaanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

 • Artistieke kwaliteit
 • Mate van aanvullendheid op het aanbod
 • Het cultureel ondernemerschap
 • Het publieks- en/of deelnemersbereik
 • De degelijkheid van de financiële onderbouwing
 • De stevigheid van de organisatie
 • De kans van slagen van het project

Daarnaast gelden onderstaande voorwaarden:

 • De subsidieaanvraag dient tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit
 • De activiteit dient plaats te vinden in de gemeente Groningen
 • Indien de aard van de activiteit dat toelaat moet er een redelijk bedrag aan entree worden geheven
 • De activiteiten worden bij het publiek onder de aandacht gebracht door het inzetten van voldoende publiciteit
 • Bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten maakt de aanvrager gebruik van de expertise van ter zake deskundigen. In de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze aan deze voorwaarde wordt voldaan
 • Tenminste de helft van de actieve leden en/of deelnemers dient woonachtig te zijn in de gemeente Groningen. Dit moet worden aangetoond met een deelnemers- en/of ledenlijst met postcodes van de actieve leden en/of deelnemers
 • De aanvragende instelling dient haar repetitieruimte te hebben in de gemeente Groningen

Daarnaast is de Algemene subsidieverordening van de provincie Groningen van toepassing (bijlagen).

Subsidie

De bijdrage bedraagt maximaal 1/3 deel van de werkelijk gemaakte en noodzakelijke kosten en maximaal € 15.000 per aanvrager per kalenderjaar.

Aanvragen

Per e-mail.

De subsidieaanvraag dient tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit.

Meesturen

 • Ingevulde gegevensblad (zie bijlage)
 • Projectbeschrijving
 • Publiciteitsplan
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Relevante documentatie
 • Voor zover van toepassing een actuele deelnemers- of ledenlijst

Zie de bijlage (leidraad) voor een overzicht van de mee te sturen informatie. 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand