Subsidie betere zorg kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten gericht op een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland. Het moet hierbij gaan om projecten die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis of de gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden. 

Toepassing

Bijdragen aan een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland.

Het fonds zet zich primair in voor een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland door het realiseren van projecten die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis of de gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden. Sleutelwoorden zijn: kindvriendelijkheid, (visuele) communicatie en ouder-kindrelatie.

Het fonds zal uitsluitend financiële middelen faciliteren en geen werkzaamheden gericht op de begeleiding cq. uitvoering van het project.

Voorwaarden

Bij de beoordeling of een project in aanmerking komt voor financiële ondersteuning door het fonds worden onderstaande uitgangspunten in de overweging meegenomen.

  • Projecten dienen een kwalitatief betere zorg voor kinderen als uitgangspunt te hebben
  • In principe moet het gaan om projecten in ziekenhuizen of medische instellingen in Nederland
  • Het project moet niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis/de instelling of gezondheidszorg kunnen worden gefinancierd
  • Er moet een goed inzicht zijn in de totale kosten en financieringswijze van het project (denk dus aan een begrotings- en dekkingsplan)
  • Het fonds moet in staat te worden gesteld de voortgang van het project en de besteding van de ter beschikking gestelde middelen te kunnen controleren

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Het aanvraagformulier invullen en per post naar het fonds opsturen.

Relevante links