Subsidie bevorderen toerisme Texel

Subsidies, Financieringen en kredieten
Het subsidiëren van investeringen in projecten die de toeristische kwaliteit van de gemeente Texel vergroten dan wel leiden tot een duurzame verbetering van het toeristisch product Texel.

Toepassing

Het verstrekken van – incidentele - financiële bijdragen aan projecten van instellingen en overige initiatiefnemers, die de toeristische kwaliteit van de gemeente Texel vergroten dan wel leiden tot een duurzame verbetering van het
toeristisch product Texel.

Het fonds investeert in projecten die de Texelse economie in haar volle breedte versterken. Naast investeringen in projecten die primair toeristisch zijn, kan ook worden geïnvesteerd in sectoren, producten en diensten die niet direct als toeristisch gezien worden. De agrarische- en visserijsector bepalen mede de kwaliteit en toeristische belevingswaarde van het Texels landschap en investeren in zaken die deze belevingskwaliteit verhogen is expliciet mogelijk. Bij de investering categorieën wordt de investeringsfocus verder uitgewerkt.

Voorwaarden

Je aanvraag dient bij te dragen aan de toeristische kwaliteiten van Texel.

Het kan hierbij o.a. gaan om:

  • Investeringen in het Toeristisch Product Texel, hieronder wordt alles verstaan dat kwalificeert als ‘authentiek Texels’ en positief bijdraagt aan de beleving van onze gasten
  • Investeringen in de infrastructuur van Texel (met uitzondering van onderhoud); dit beslaat het geheel aan verbindingen op Texel. Hieronder vallen de wegen, fiets- en wandelpaden, ruiterpaarden, havens maar ook internet-, glasvezel- en telefoonverbindingen
  • Investeringen in vernieuwing, dit is het ondersteunen van projecten die leiden tot uitbreiding, verbetering of vernieuwing van het toeristisch aanbod op Texel
  • Ondersteunen van evenementen; onder een evenement wordt verstaan een gebeurtenis bedoeld voor een groter c.q. groot publiek en dat zich primair richt op gasten, op het gebied van muziek, kunst, cultuur, sport of een combinatie van deze. Nieuwe evenementen kunnen kwalificeren voor een eenmalige bijdrage, maar ook bestaande evenementen die naar een nieuwe formule overstappen kunnen voor een investeringsbijdrage in aanmerking komen. 

Voorgedragen projecten worden vooral beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie links).