Subsidie bevorderen toerisme Texel

Subsidies, Financieringen en kredieten

Het subsidiëren van investeringen in projecten die de toeristische kwaliteit van de gemeente Texel vergroten dan wel leiden tot een duurzame verbetering van het toeristisch product Texel.

Toepassing

Het verstrekken van – incidentele - financiële bijdragen aan projecten van instellingen en overige initiatiefnemers, die de toeristische kwaliteit van de gemeente Texel vergroten dan wel leiden tot een duurzame verbetering van het
toeristisch product Texel.