Subsidies

Subsidie biodiversiteit, schoon water, schone lucht en een vruchtbare bodem

Subsidie voor het versterken van de biodiversiteit in het werkgebied van de verstrekker door het aanleggen van landschapselementen zoals natuurvriendelijke oevers, bosjes, bomenrijen, knotwilgen, moerasachtige laagten of andere landschapselementen. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden hiervan. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 5.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Jaarbudget:
€ 20.000
Per uitgifte
€ 0 - € 5.000
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie om de teruggang van de biodiversiteit een halt toe te roepen en actief in te zetten op het versterken van de biodiversiteit en leefbaarheid van de wereld door zorg te dragen voor schoon water, schone lucht en een vruchtbare bodem.

Het waterschap kan subsidie geven voor de volgende activiteiten:

 • Bloemrijk grasland
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Bosjes
 • Hakhoutwallen
 • Bomenrijen
 • Solitaire bomen
 • Knotwilgen
 • Poelen
 • Moerasachtige laagten
 • Plas-drasoevers
 • Eventuele andere landschapselementen, te bepalen door de subsidieverstrekker, voor zover deze beantwoorden aan het bovenliggende doel

Werkgebied

Beheersgebied van Waterschap De Dommel.
De volgende 31 gemeenten liggen in het werkgebied:

Alphen en Chaam
Baarle-Nassau
Bergeijk
Best
Bladel
Boxtel
Cranendonck
Eersel
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Goirle
Heeze-Leende
Helmond
's-Hertogenbosch
Heusden
Hilvarenbeek
Laarbeek
Loon op Zand
Meierijstad
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Oirschot
Oisterwijk
Reusel-de Mierden
Sint-Michielsgestel
Someren
Son en Breugel
Tilburg
Valkenswaard
Veldhoven
Vught
Waalre

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Rechtspersonen, met uitzondering van waterschappen
 • Natuurlijke personen
 • Samenwerkingsverband van rechtspersonen
 • Samenwerkingsverband van rechtspersonen en/of natuurlijke personen
 • Indien een samenwerkingsverband an rechtspersonen en/of natuurlijke personen geen rechtspersoonlijkheid bezit wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer die als aanspreekpunt fungeert voor toekomstige correspondentie en geschiedt de aanvraag met instemming van alle partners van dat samenwerkingsverband

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • De activiteit wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap De Dommel
 • De activiteit heeft een positieve invloed op het watersysteem of de biodiversiteit
 • De activiteit is kosteneffectief
 • De omvang van de activiteit is vooraf bekend in oppervlakte of lengte en deze omvang wordt bij de subsidieaanvraag opgegeven in m2 of strekkende meters;
 • De subsidieaanvraag is onderbouwd met:
  • Een motivering waaruit blijkt dat de biodiversiteit met de gesubsidieerde activiteit wordt bevorderd of versterkt
  • Elke doelsoort flora of fauna baat heeft bij de bedoelde activiteit
  • Elke streekeigen kwaliteit wordt versterkt door de uitvoering van bedoelde activiteit

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • De subsidieaanvrager voor deze activiteit reeds een subsidie ten laste van Waterschap De Dommel heeft ontvangen
 • De uitvoering van de activiteit is gestart vóór aanvraag van de subsidie
 • De activiteit voortvloeit uit een bestaande wettelijke verplichting
 • Er een combinatie gemaakt wordt met andere subsidie of een bijdrage waaraan het waterschap al bijgedragen heeft, zoals onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Er sprake is van een verplichte natuurcompensatie of herplantplicht

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal vijftig procent (50%) van de subsidiabele kosten, tot een maximum van  € 5.000.

Aanvragen

Online. via de website van de verstrekker (zie links).

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Bedrijf Particulier
Onze aandacht gaat uit naar
Landbouw, visserij en platteland
Natuur, milieu en energie
Wij zijn werkzaam in
Provincie Noord-Brabant
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden