Subsidie voor toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid Azië

Subsidies,
Fondsen,
Financieringen en kredieten
Financiële steun voor een briljant idee of een bewezen oplossing om de toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid-Azië te verbeteren. De verstrekker is hierbij met name geïnteresseerd in oplossingen op het gebied van schoon drinkwater en sanitaire uitdagingen die een verandering teweeg brengen op het gebied van drinkwater, sanitatie of geïntegreerd beheer van waterbronnen (en dan met name in Senegal, Mali, Burkina Faso, Ethiopië, Kenia of Bangladesh). Jaarlijks is er ca. € 6,7 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. De subsidieaanvraag bestaat uit twee fasen: eerst kun je online een teaser indienen. Als je teaseraanvraag in aanmerking komt, ontvang je een uitnodiging voor de tweede fase en wordt je gevraagd een volledig voorstel in te dienen.

Toepassing

Aqua for All streeft naar het creëren van een innovatieve, duurzame en inclusieve water en sanitatie economie door middel van:

 • Innovatie
  Het stimuleren en bevorderen van innovaties in de water en sanitatie economie.
 • Schaal
  Gericht op de noodzaak om concepten, business modellen en financierings-instrumenten te ontwikkelen die worden geborgd in een ondersteunend ecosysteem, zodat ondernemingen schaal bereiken, investeerbaar worden en daarmee privaat kapitaal wordt gemobiliseerd
 • Samenwerking met financiële instellingen en investeerders
  Om privaat kapitaal te mobiliseren voor de water en sanitatie economie is het noodzakelijk financiële instellingen en investeerders te ondersteunen. Instrumenten die Aqua for All hierbij inzet zijn o.a. investeringen, garanties, first loss tranches en pre- en post-investering Technische Assistentie (TA).

Kernthema's

Drinkwater

 • Ondernemingen voor veiliger water
 • Huishoudelijke waterbehandeling en veilige opslag
 • Werking en onderhoud

Sanitatie

 • Toilet-economie
 • Circulaire economie

Geïntegreerd beheer van waterbronnen

 • Aanvulling, retentie en hergebruik (3R)
 • Waterefficiëntie 

Doelgroep

Elke formeel geregistreerde organisatie kan een aanvraag indienen, waaronder:

 • Sociale ondernemingen en bedrijven (elke grootte)
 • Kennisinstellingen
 • Academische instellingen
 • Niet-gouvernementele organisaties (NGO)
 • Op de gemeenschap gebaseerde organisaties (CBO)
 • Overheidsinstellingen
 • Nutsbedrijven

Werkgebied

De focusregio's van het fonds zijn als volgt:

 • Oost-Afrika (met name Kenia)
 • Hoorn van Afrika (met name Ethiopië)
 • Westelijk Afrika (met name in Burkina Faso, Mali en Senegal)
 • Zuid-Azië (met name Bangladesh en India)

Let op
Het fonds is ook actief geweest in Benin, Mozambique en Rwanda en participeert in initiatieven in Oeganda.
Mocht je een niet te missen kans hebben die voldoet aan een van de kernwaterthema's, maar buiten de focus regio's, dan hoort het fonds nog steeds graag van je!

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Inclusiviteit voor kwetsbare groepen met een focus op armoedebestrijding en genderinclusiviteit
 • Gericht op een van de kernthema's:
  • Drinkwater
  • Sanitatie
  • Watervoorraden beheer
 • Geïmplementeerd in een van de focusregio's van het fonds (zie hierboven)
 • Voor initiatieven in Kenia, Oeganda en India is het essentieel om een duidelijke financiële strategie voor groei te hebben en een plan om extra financiering vrij te maken om op te schalen.
 • Er dient sprake te zijn van (aanzienlijke) cofinanciering 
 • Draagt bij aan andere onderwerpen zoals werkgelegenheid en klimaatveranderingsbestendigheid
 • Bevat een duidelijk plan voor de voortzetting van het initiatief in de lokale context op lange termijn
 • De aanvrager is een geregistreerde organisatie en niet een particulier
 • Er is geen religie-gerelateerde of missionaire component aan het initiatief
 • Je neemt passende maatregelen om alle vormen van fraude of corruptie, alsmede van ongepast gedrag binnen het initiatief te voorkomen
 • Je zorgt ervoor dat het project op een ethische manier werkt met aandacht voor de mensenrechten en de sociale, economische en milieu-impact van het project

Restricties

Het fonds verstrekt geen financiering voor:

 • Onderzoeksprojecten
 • Geïsoleerde studies (bv. haalbaarheidsstudies) of geïsoleerde kapitaalinvesteringen zonder een duidelijk inkomsten- of opschalingsmodel
 • PhD- of Masters-sponsoring
 • Algemene reis- of conferentiebezoeken
 • Salarissen en toelagen van ambtenaren van primaire overheidsorganen (ministeries, nationale regering, lokale overheid)

Subsidie 

Jaarlijks is er ca. € 6,7 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. 

De maximale subsidie vanuit het ´VIA Water loket´ (innovatie) bedraagt € 200.000 euro per aanvraag. 

Aanvragen

Uitsluitend online, via de website van het fonds.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen. De eerste fase is de indiening van een online teaser aanvraag, die toegankelijk is op de website van het fonds (zie links).
Het team van het fonds zal je teaser bekijken om na te gaan of het geschikt is voor ondersteuning door het fonds.

Als je teaseraanvraag in aanmerking komt, ontvang je een uitnodiging voor de tweede fase en wordt je gevraagd een volledig voorstel in te dienen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand