Subsidie voor organisaties en projecten rond de thema’s ‘water’ en ‘ondernemerschap’

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten rond de thema’s ‘water’ en ‘ondernemerschap’ in Nederland, Bangladesh, en de sub Sahara in Afrika (op dit moment Benin).

Toepassing

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op zelfredzaamheid van mensen in sociaaleconomische achterstandsposities door het stimuleren van ondernemerschap, en het bewust zorg dragen voor de leefomgeving rond het thema ‘water’, zowel in Nederland als in bepaalde delen van de wereld.

De focus ligt bij initiatieven:

  • Rond de thema’s ‘water’ en ‘ondernemerschap’
  • In Nederland, Bangladesh, en de sub Sahara in Afrika (op dit moment Benin) die in een ‘early stage’ fase zijn, of initiatieven waar een impuls aan gegeven kan worden
  • Waar de impact zelfredzaamheid is en het verbeteren van de leefomgeving

Voorwaarden

  • Je organisatie of project moet zicht richten op bovenstaande activiteiten
  • Het fonds verwacht in ruil voor de financiële steun dat er iets in beweging wordt gezet: een "maatschappelijke impact".

Aanvragen

Schriftelijk.