Subsidie COVID-19 pandemie

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en individuen die getroffen zijn, of de gevolgen bestrijden van, de COVID-19 pandemie. Het kan hierbij gaan om hulp ter bestrijding van de gevolgen van het virus, zoals donaties aan ziekenhuizen. Maar het zou ook kunnen gaan om ondersteuning van organisaties en individuelen die getroffen zijn door het virus, zoals kinderen die de middelen voor thuisonderwijs ontberen, of om initiatieven die de economie helpen herstellen. 

Toepassing

Het verstrekkende fonds richt zich in 2020 specifiek op het bieden van hulp aan organisaties en individuen die getroffen zijn, dan wel die de gevolgen bestrijden van, de COVID-19 pandemie.

Hierbij richt het fonds zich o.a. op:

 • Het toekennen van hulp ter bestrijding van de gevolgen van het virus
  Je kunt hierbij o.a. denken aan hulpgoederen/donaties aan instellingen zoals het Rode Kruis, hulpgoederen/donaties aan ziekenhuizen, en/of ondersteuning van verplegend personeel
 • Het verlenen van hulp aan organisaties/individuen die getroffen zijn door het virus
  Hierbij kun je o.a. denken aan kinderen die de middelen voor thuisonderwijs ontberen, of initiatieven die de economie helpen te herstellen
 • Het uitreiken van een prijs aan een organisatie of vrijwilliger die zich haar ziens bovenmatig heeft ingespannen voor de doelstelling van 2020

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Werkgebied

Het fonds zal zich in 2020 in principe richten op hulp in, maar niet beperkt tot:

 • Nederland
 • Roemenië
 • Singapore
 • Hong Kong
 • Verenigd Koninkrijk
 • Amerikaanse staat New York

Het bestuur heeft hiertoe besloten gezien het feit dat het "moederbedrijf" van het fonds hier kantoren heeft.
Het bestuur kan met inachtneming van het statutaire doel van het fonds ten alle tijden besluiten een ander werkgebied aan te wijzen.

Aanvragen

Zie contactgegevens.