Subsidie draagvlak vluchtelingen

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor organisaties die projecten of activiteiten organiseren die bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland. 

Toepassing

Financieel ondersteunen van activiteiten en initiatieven van personen en organisaties) die bijdragen aan het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland.

Voorbeelden van de afgelopen tijd zijn