Subsidie educatieve projecten gericht op cultuur en natuur

Fondsen
Subsidie voor het ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud, met een voorkeur voor projecten die zijn gericht op achtergestelde kinderen. In het verleden hebben o.a. theaterproducties, dansproducties, festivals, educatieprojecten en muziektheaterproducties subsidie ontvangen. De subsidiebedragen liggen gemiddeld tussen de € 6.000 en € 80.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor educatieve projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud, met een voorkeur voor projecten die zijn gericht op achtergestelde kinderen.

Voorbeelden ondersteunde projecten

  • Campagne schoolproject theatergroep
  • Theaterproducties
  • Dansproducties
  • Festival kindermuziekweek
  • Educatieprojecten
  • Muziektheaterproductie

Werkgebied

Nederland

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).