Subsidie genetisch onderzoek

Subsidies, Fondsen
Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van nieuwe benaderingen en tegendraadse projecten op het gebied van genetisch onderzoek, met name onderzoek dat ondergewaardeerd wordt door traditionele financieringsbronnen. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor educatieve programma's die het publiek bewust maken van de manieren waarop onderzoek en toepassingen op het gebied van genetica het menselijk welzijn op individueel, familiaal en maatschappelijk niveau kunnen bevorderen. De subsidies bedragen enkele tonnen of meer.

Toepassing

Onderzoek in de genetica houdt een enorme belofte in voor het verlichten van toekomstige ziekten en armoede, terwijl het helpt om het volledige fysieke en materiële potentieel van de mensheid te realiseren.

Het fonds wil het genetisch onderzoek bevorderen door nieuwe benaderingen en tegendraadse projecten te ondersteunen, met name onderzoek dat ondergewaardeerd wordt door traditionele financieringsbronnen. 

Naast fundamenteel en translationeel onderzoek ondersteunt dit fonds educatieve programma's die het publiek bewust maken van de manieren waarop onderzoek en toepassingen op het gebied van genetica het menselijk welzijn op individueel, familiaal en maatschappelijk niveau kunnen bevorderen.

Doelgroep

Het fonds richt zich met name op non-profitinstellingen/liefdadigheidsinstellingen die binnen en buiten de Verenigde Staten opereren. 

In zeldzame gevallen kunnen ze individuen en organisaties met winstoogmerk financieren die liefdadigheidswerk doen dat in overeenstemming is met de belastingvrij status van het fonds.

Voorwaarden

Je aanvraag heeft te maken met een of meerdere van de onderstaande activiteiten

  • Fundamenteel en translationeel genetisch onderzoek
  • Educatieve programma's die het publiek bewust maken van de manieren waarop onderzoek en toepassingen op het gebied van genetica het menselijk bloeien op individueel, familiaal en maatschappelijk niveau kunnen bevorderen.

Subsidie

Het fonds kent een verschil tussen grote- en kleine subsidies.

  • Kleine subsidies: $ 234.800 of minder
  • Grote subsidies: Meer dan $ 234.800

Aanvragen

Online, via het aanvraagportal van het fonds (zie links)

Eerste fase in aanvraagprecies
De Online Funding Inquiry (OFI) is de vereiste eerste fase van het grantmakingproces van dit internationale fonds. De OFI is een korte vorm om basisinformatie over je voorgestelde project te vragen. 

De basisinformatie die het fonds vraagt omvat een projecttitel, een aanvraagbedrag, relevante datums, waarom het project belangrijk is, een korte beschrijving van de activiteiten en informatie over de mensen en organisaties die hierbij betrokken zijn.

Mocht je hierna van het fonds een uitnodiging ontvangen dan kun je een gedetailleerd voorstel indienen.

Taal aanvragen
Aanvragen in het Engels!