Subsidie hospices palliatieve terminale zorg

Subsidies
Subsidie voor hospices voor het verlenen van palliatieve terminale zorg aan personen in hun laatste levensfase en hun naaste. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen mag de hospice aan maximaal tien personen tegelijk palliatieve terminale zorg verlenen. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal beschikbare bedden voor het verlenen van palliatieve terminale zorg op de datum van aanvraag, vermenigvuldigd met € 1.000. De subsidie is een jaarlijkse subsidie die jaarlijks kan worden aangevraagd en verstrekt en heeft het karakter van een tegemoetkoming in de kosten van het verlenen van palliatieve terminale zorg.

Toepassing

In hospices wordt gezorgd voor personen in hun laatste levensfase. Deze hospices draaien vooral op vrijwilligers. Deze subsidieregeling voorziet in een subsidiëring van deze hospices, om tegemoet te komen in de kosten die zij niet uit anderen hoofde kunnen dekken.

Bij palliatief terminale zorg gaat het om hulpverlening aan personen in de palliatief terminale fase en hun naasten door een multidisciplinair team van beroepskrachten en vrijwilligers met generalistische en specialistische competenties. Deze specifieke palliatieve zorg wordt geboden met aandacht voor de fysieke, psychische en sociale kanten en heeft als doel om optimale kwaliteit van leven, rouw en sterven bereikbaar te maken.

Voorwaarden

Een hospice kan in aanmerking komen voor een subsidie voor het verlenen van palliatieve terminale zorg in een hospice als deze:

 • Ten minste vier en ten hoogste tien bewoners die palliatieve terminale zorg behoeven tegelijk kan opnemen
 • Voor de verlening van de medische zorg samenwerkt met daartoe bevoegde professionele zorgverleners of deze in dienst heeft; en
 • Ten minste twaalf maanden, voorafgaand aan de dag van de aanvraag van de subsidie:
  • Als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Opengesteld is voor palliatieve terminale zorg

Werkgebied

Gemeente Rotterdam.

Subsidie

Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal beschikbare bedden voor het verlenen van palliatieve terminale zorg op de datum van aanvraag, vermenigvuldigd met € 1.000,-.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Het gaat om een jaarlijkse subsidie, die jaarlijks kan worden ingediend voor 1 juni in het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand