Subsidie instandhouding bedreigde diersoorten

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van natuurbeschermingsprojecten verspreid over de hele wereld. Naast fondsen en materialen stelt het fonds ook kennis en expertise beschikbaar.

Toepassing

Financiële ondersteuning van natuurbeschermingsprojecten verspreid over de hele wereld. Van het geld wordt onderzoek gedaan en worden praktische maatregelen gerealiseerd. Naast fondsen en materialen stelt de stichting ook kennis en expertise beschikbaar.

Voorwaarden

 • Het project levert een structurele bijdrage aan de instandhouding van een bedreigde diersoort o.a. door bescherming van de natuurlijke leefomgeving en educatie ter plaatse
 • De diersoort(en) waarop het project zich richt zijn onderdeel van de collectie in DierenPark Amersfoort
 • De betrokkenheid van de plaatselijke bevolking in de regio waar het voorstel plaats vindt moet duidelijk tot uitdrukking komen
 • De lokale betrokkenheid van NGO’s en/of universiteiten in de uitvoering van het project dient in de aanvraag naar voren te komen

Projectvoorwaarden

Pre projectcriteria

 • De aanvraag dient bij voorkeur mede door betrokkenen uit het land (regio) waar het project plaatsvindt, te worden ingediend
 • Projectaanvrager heeft goede referenties
 • Het project hanteert een langetermijnplanning waarbij continuïteit wordt gewaarborgd

Projectcriteria

 • Het project levert een structurele bijdrage aan de instandhouding van een bedreigde diersoort o.a. door bescherming van de natuurlijke leefomgeving en educatie ter plaatse
 • De diersoort(en) waarop het project zich richt zijn onderdeel van de collectie in DierenPark Amersfoort 
 • De betrokkenheid van de plaatselijke bevolking in de regio waar het voorstel plaats vindt moet duidelijk tot uitdrukking komen
 • De lokale betrokkenheid van NGO’s en/of universiteiten in de uitvoering van het project dient in de aanvraag naar voren te komen

Projectvoorwaarden

 • Donatie vindt plaats onder de voorwaarde van zorgvuldige uitvoering volgens het ingediende projectplan
 • Afwijkingen van het ingediende plan dienen vooraf door DPAWF te worden goedgekeurd
 • De ontvanger verplicht zich de ondersteuning van DPAWF mee te nemen in de communicatie over het project en eventueel daarop aansluitende vervolgprojecten,  wanneer daarin resultaten worden bereikt die mede gebaseerd zijn op het ondersteunde  project. Het DPAWF wordt hierover geïnformeerd
 • De projectaanvrager voorziet het DPAWF van beeldmateriaal (foto’s en films van goede kwaliteit en hoge resolutie) van het project en de betreffende diersoort. Dit materiaal wordt gebruikt voor www.wildlifefund.nl. Beeldmateriaal dient gestuurd te worden naar wildlifefund@dierenparkamersfoort.nl
 • Aanvrager stuurt tenminste 1x per jaar een voortgangsrapportage. Een eindrapport met verantwoording over de gebruikte sponsorgelden wordt toegestuurd na afronding van het project. 

Zie ook de bijlage.

Aanvragen

Zie de aanvraagperiode voor de uiterste inzenddatum van je aanvraag.

Via een aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier invullen en dit vervolgens mailen.

Relevante links