Subsidie instandhouding bedreigde diersoorten

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van natuurbescherming en het behoud van dieren verspreid over de hele wereld. Naast fondsen en materialen stelt het fonds ook kennis en expertise beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie over het algemeen tussen de € 1.000 en € 10.000 per project. Het fonds is over de hele wereld actief. Je kunt de subsidie online aanvragen. Het fonds vergadert ca. drie keer per jaar over de ontvangen aanvragen.

Toepassing

Financiële ondersteuning van projecten over de hele wereld op het gebied van natuurbescherming en het behoud van diersoorten. Voorbeelden hiervan zijn financiële ondersteuning van projecten voor bedreigde diersoorten, ondersteuning van onderzoek voor diergeneeskunde of hulp bij de opvang van dieren.

Werkgebied

Wereldwijd.

Voorwaarden

 • Het project levert een structurele bijdrage aan de instandhouding van een bedreigde diersoort o.a. door bescherming van de natuurlijke leefomgeving en educatie ter plaatse
 • De diersoort(en) waarop het project zich richt zijn onderdeel van de collectie in DierenPark Amersfoort
 • De betrokkenheid van de plaatselijke bevolking in de regio waar het voorstel plaats vindt moet duidelijk tot uitdrukking komen
 • De lokale betrokkenheid van NGO’s en/of universiteiten in de uitvoering van het project dient in de aanvraag naar voren te komen

Projectvoorwaarden

Pre projectcriteria

 • De aanvraag dient bij voorkeur mede door betrokkenen uit het land (regio) waar het project plaatsvindt, te worden ingediend
 • Projectaanvrager heeft goede referenties
 • Het project hanteert een langetermijnplanning waarbij continuïteit wordt gewaarborgd

Projectcriteria

 • Het project levert een structurele bijdrage aan de instandhouding van een bedreigde diersoort o.a. door bescherming van de natuurlijke leefomgeving en educatie ter plaatse
 • De diersoort(en) waarop het project zich richt zijn onderdeel van de collectie in DierenPark Amersfoort 
 • De betrokkenheid van de plaatselijke bevolking in de regio waar het voorstel plaats vindt moet duidelijk tot uitdrukking komen
 • De lokale betrokkenheid van NGO’s en/of universiteiten in de uitvoering van het project dient in de aanvraag naar voren te komen

Projectvoorwaarden

 • Donatie vindt plaats onder de voorwaarde van zorgvuldige uitvoering volgens het ingediende projectplan
 • Afwijkingen van het ingediende plan dienen vooraf door DPAWF te worden goedgekeurd
 • De ontvanger verplicht zich de ondersteuning van DPAWF mee te nemen in de communicatie over het project en eventueel daarop aansluitende vervolgprojecten,  wanneer daarin resultaten worden bereikt die mede gebaseerd zijn op het ondersteunde  project. Het DPAWF wordt hierover geïnformeerd
 • De projectaanvrager voorziet het DPAWF van beeldmateriaal (foto’s en films van goede kwaliteit en hoge resolutie) van het project en de betreffende diersoort. Dit materiaal wordt gebruikt voor www.wildlifefund.nl. Beeldmateriaal dient gestuurd te worden naar wildlifefund@dierenparkamersfoort.nl
 • Aanvrager stuurt tenminste 1x per jaar een voortgangsrapportage. Een eindrapport met verantwoording over de gebruikte sponsorgelden wordt toegestuurd na afronding van het project. 

Zie ook de bijlage.

Subsidie

Per project bedraagt de subsidie over het algemeen tussen de € 1.000 en € 10.000 per project.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Zie de aanvraagperiode voor de uiterste inzenddatum van je aanvraag.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand