Subsidie voor bescherming beren

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van projecten in het buitenland om beren in het wild te beschermen en beren in nood te helpen. De ondersteuning richt zich met name op internationale projecten die zich richten op directe natuurbeschermingsmaatregelen, onderzoek, educatie en welzijn van en voor beren of hun leefgebied. De subsidie is maximaal 7.500 euro.