Subsidie jeugdbescherming en jeugdhulpverlening

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties werkzaam op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdhulpverlening in Rotterdam en directe omgeving. Aanvragers kunnen o.a. actief zijn als buurt- en clubhuizen, jeugd- en jongerenwerk, jeugdzorg en de scouting. Het afgelopen jaar was er 120.000 euro aan subsidie verstrekt. Het beleid is rond de 4% van het vermogen jaarlijks te doneren.

Toepassing

Het fonds verstrekt financiële ondersteuning aan organisaties die zorgen dat de jeugd van Rotterdam zich vrij en veilig kan ontwikkelen. Dat gebeurt door financieel bij te dragen aan projecten als: 

  • Jeugdzorg 
  • Jeugdwelzijn
  • Maatschappelijke opvang van jongeren
  • Sport en recreatie
  • Onderwijs en onderzoek

Aanvragers kunnen bijvoorbeeld zijn: buurt- en clubhuizen, jeugd- en jongerenwerk, jeugdzorg en scouting.

Werkgebied

Zuid-Holland, met name Rotterdam en directe omgeving.

Voorwaarden

Alleen voor projecten en instellingen gericht op de jeugd tot 21 jaar in Zuid-Holland.

Subsidie

Het afgelopen jaar was er voor 120.000 euro aan subsidie verstrekt.
Het beleid is rond de 4% van het vermogen jaarlijks te doneren.
De gemiddelde bijdrage is € 500 tot € 10.000,-.

Aanvragen

Zie contactgegevens.