Subsidie journalistieke projecten over het tropische regenwoud

Subsidies,
Fondsen
Internationale subsidie voor journalisten, schrijvers, fotografen, radiomakers en filmmakers voor projecten die betrekking hebben op het tropische regenwoud. Hierbij gaat het vooral om kwesties die niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen in de lokale en regionale media. De subsidie bedraagt tussen de $ 2.500 en $ 7.500, maar kan afhankelijk van de specifieke kenmerken van het project hoger uitvallen. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende het het hele jaar.

Toepassing

Subsidie voor journalisten die werken aan projecten met betrekking tot tropische regenwouden met de nadruk op kwesties die niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen in de lokale en regionale media. 

De ondersteunende journalistieke projecten kunnen betrekking hebben op een van de volgende thema's:

 • De rol van tropische wouden in de algemene klimaatvergelijking en de weerpatronen op mondiaal, regionaal en plaatselijk niveau, en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor het leven en de levensomstandigheden van de mens (in ruime zin) als gevolg van ontbossing
 • Aanjagers van ontbossing (in grote lijnen)
 • Oplossingen om ontbossing een halt toe te roepen (in grote lijnen)

Doelgroep

Subsidies kunnen worden aangevraagd door alle journalisten, schrijvers, fotografen, radiomakers en filmmakers; zowel personeelsjournalisten als freelancers, ongeacht hun nationaliteit, komen in aanmerking.

Werkgebied

Internationaal.

Voorwaarden

 • Aanvragen dienen betrekking te hebben op een project over het tropisch regenwoud
 • De voorgestelde projecten moeten een geloofwaardig plan bevatten voor de ruime verspreiding van het resulterende werk in invloedrijke lokale en/of regionale nieuwsmedia (kan gaan om gedrukte media, online en/of radio- en televisie-uitzendingen, of een combinatie daarvan)
 • Aanvragers moeten kunnen aantonen dat redacteuren en/of producenten die werkzaam zijn in de door hen voorgestelde nieuwsmedia, belangstelling hebben voor het project
 • De geloofwaardigheid van een distributieplan blijkt over het algemeen het duidelijkst uit de staat van dienst van een aanvrager bij de genoemde kanalen

Subsidie

Het bedrag van de individuele reisbeurzen hangt af van het specifieke project en een gedetailleerde budgetplanning. De meeste subsidies bedragen tussen de $ 2.500 en $ 7.500, maar afhankelijk van de specifieke kenmerken van het project kunnen de subsidiebedragen hoger uitvallen.

Bij goedgekeurde projecten wordt de helft van het bedrag van de beurs meestal vlak voor de reis betaald en de rest bij indiening van het hoofdmateriaal voor publicatie of uitzending. Over specifieke subsidievoorwaarden wordt onderhandeld tijdens de aanvraagprocedure.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Een beschrijving van het voorgestelde project, inclusief distributieplan, in niet meer dan 250 woorden
 • Een voorlopige begrotingsraming, met een basisuitsplitsing van de kosten
 • Drie voorbeelden van gepubliceerd werk, in gedrukte media of op radio en televisie
 • Drie professionele referenties. Dit kunnen zowel contactinformatie als aanbevelingsbrieven zijn. Het laatste wordt aangemoedigd wanneer brieven van geïnteresseerde producenten of redacteuren beschikbaar zijn
 • Een kopie van uw curriculum vitae
 • De aanvragen mogen ook een meer gedetailleerde beschrijving van het project bevatten, maar dit zal slechts als een facultatieve aanvulling worden beschouwd. Het belangrijkste onderdeel van de inzending is de samenvatting van 250 woorden

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand