Subsidie kerkelijke, charitatieve, culturele of algemeen nut beogende instellingen

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, culturele of algemeen nut beogende instellingen.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele of het algemeen nut beogende instellingen.

Voorbeelden ondersteunde projecten

  • Bibliotheek
  • Kringloop
  • Voedselbank
  • Gevangenenzorg Nederland

Voorwaarden

  • De aanvrager moet het algemeen belang dienen
  • De aanvragende instellingen moet een reformatorische grondslag hebben, of hier niet mee in strijd zijn.

Werkgebied

Nederland

Aanvragen

Schriftelijk, zie contactgegevens.