Subsidie kleinschalig wetenschappelijk onderzoek hartpatiënten

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van kleinschalig wetenschappelijk onderzoek, die de overlevingskansen van de aangeboren hartpatiënten verbetert. Daarnaast ondersteuning van projecten en initiatieven gericht op de dagelijkse kwaliteit van leven.

Toepassing

Financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar (aangeboren) hart- en/of vaatafwijkingen bij (jong) volwassenen.

De nadruk ligt hierbij op de vraaggerichtheid van met name jonge onderzoekers, kleinschalige onderzoeksprojecten en aanvragen.

Het fonds stimuleert (jonge) wetenschappers en hun onderzoeksleiders specifieke initiatieven bij het fonds in te dienen. Relevant wetenschappelijk onderzoek ontvangt volgens protocol vervolgens steun. 

Voorwaarden

  • Het moet gaat om kleinschalige onderzoeksprojecten van met name jonge onderzoekers
  • Het onderzoek moet zich richten op (aangeboren) hart- en vaatziekten bij (jong)volwassenen

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Het aanvraagformulier invullen, en vervolgens mailen naar het fonds.

Meesturen
Begroting

Beoordeling van je aanvraag
De aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld op haalbaarheid en nut door ambassadeurs van het fonds, dan wel door derden ingeschakeld door de ambassadeurs. De ambassadeurs zijn wetenschappers/onderzoekers/artsen, verbonden aan een van de academische ziekenhuizen in Nederland, die zich volledig vrijwillig en onbezoldigd verbinden aan het fonds.