Subsidie koren

Subsidies
Koren die een of twee keer per jaar een mooi concert willen geven onder begeleiding van professionele musici kunnen subsidie aanvragen voor incidentele begeleiding van professionele musici tijdens de repetities en de uiteindelijke uitvoering.

Toepassing

Subsidie voor koren, die zich bij repetities en hiermee samenhangende uitvoering van een voorstelling kunnen laten begeleiden door professionele musici

Doelgroep

Amateurkoren

Werkgebied

Provincie Friesland

Voorwaarden

  • De aanvrager is een amateurkoor
  • De activiteit heeft een bovenlokaal belang
  • Lokale amateurs en vrijwilligers zijn actief betrokken bij de organisatie van de activiteit
  • De uitvoering is openbaar toegankelijk

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de totale subsidiabele kosten tot een maximum van 1.000 euro.

Aanvragen subsidie

Online, via de website van de provincie subsidieverstrekker (zie links).
Je kunt eventueel ook gebruik maken van een papieren aanvraagformulier (zie bijlagen).