Subsidie maatschappelijk welzijn, waaronder zwerfkinderen, ouderen en gehandicapten

Subsidies, Fondsen

Het Andries Haanstra Fonds geeft steun op het brede terrein van maatschappelijk welzijn, in het bijzonder ten behoeve van zwerfkinderen, ouderen en gehandicapten.