Subsidie voor o.a. goede doelen, zorg, onderwijs en krachtwijken

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor goede doelen en organisaties en projecten gericht op het algemeen belang, waarbij het fonds zich met name richt op het ondersteunen van gehandicaptenzorg, ouderenzorg, projecten in de gezondheidszorg, utiliteitsvoorzieningen, onderwijs en projecten in krachtwijken. De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en niet commerciële rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen. Je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen via online aanvraagformulier.

Toepassing

Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van personen, organisaties en projecten gericht op het algemeen maatschappelijk belang.
Hierbij richt het fonds zich met name op het financieel ondersteunen van personen, organisaties en projecten op het gebied van:

 • Gehandicaptenzorg
 • Ouderenzorg
 • Projecten in de gezondheidszorg
 • Utiliteitsvoorzieningen
 • Onderwijs
 • Projecten in krachtwijken.

Doelgroep

Natuurlijke personen en niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

Koninkrijk der Nederlanden.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking hebben op het algemeen belang, of dient betrekking te hebben op een goede doel dat actief is op een van bovengenoemde activiteiten.

Restricties

Aanvragen door of voor natuurlijke personen kunnen uitsluitend via een instelling van maatschappelijk werk worden gedaan.

Subsidie

Afhankelijk van de aanvraag.

Aanvragen

Aanvragen via een online aanvraagformulier (zie links).

Meesturen rechtspersonen
Aanvragen door stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen dienen naast een gedetailleerde omschrijving van het project ten minste vergezeld te gaan van de statuten, een recent uittreksel uit het handelsregister en de twee laatste jaarrekeningen van de financiële steun vragende instelling.

Meesturen natuurlijke personen
Aanvragen door of voor natuurlijke personen kunnen uitsluitend via een instelling van maatschappelijk werk worden gedaan. De aanvragen dienen ten minste vergezeld te gaan van specificaties van inkomsten en vaste lasten, banksaldi en een concreet plan voor de voorziening of het vervoermiddel waarvoor financiële steun wordt gevraagd. Ingeval van een eigen huis dienen tevens de WOZ-waarde alsmede informatie over de omvang en het rentepercentage van de hypothecaire lening bij de aanvraag te worden gevoegd.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand