Subsidie monumentale bomen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op het behoud van monumentale bomen. Dit kan de restauratie van een individuele boom zijn, restauratie van meerdere bomen of een tuin, maar ook bijvoorbeeld natuurontwikkeling, een campagne, een publicatie of een film. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de 2.000 en 30.000 euro per projectaanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten ten behoeve van het behoud van monumentale bomen.

Voorbeelden ondersteunde projecten

  • Restauratie bomen
  • Film over de stad als bos
  • Natuurontwikkeling
  • Restauratie
  • Campagne
  • Publicatie

Werkgebied

Nederland.

Subsidie

De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de 2.000 en 30.000 euro per projectaanvraag.

Fonds op Naam 

Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.
Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).